Skip to content Skip to footer

Spletni seminar: VSE O MOBBINGU – najpogostejše pravne dileme delodajalca in delavca

Mobing (ali trpinčenje) je oblika psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu. 

Mobing se laično pogosto enači s konfliktom, kar pa ne drži vedno. Vsako nesoglasje oziroma konflikt med dvema ali več strankami, ki so bodisi v medsebojno enakopravnem položaju (npr. sodelavci na enakih delovnih mestih) bodisi v razmerju nadrejenosti in podrejenosti, ne predstavlja nujno mobinga, četudi bi jih lahko opredelili kot pravno nedovoljene pritiske. Po drugi strani pa utemeljena kritika delavčevega dela in njegovih rezultatov, uveljavljanje (ali zgolj preverjanje) delavčeve disciplinske ali krivdne odgovornosti, soočanje delavca s slabim odnosom do dela ali nedoseganjem pričakovanih rezultatov, slaba letna ocena ipd. (tudi po praksi sodišča) ne pomeni nedovoljenih pritiskov delodajalca nad delavci in tako ne pomeni mobinga oz. trpinčenja delavca na delovnem mestu.

Odvetnica Alja Fakin pri svojem delu opaža, da se v Sloveniji zelo na široko in precej pavšalno govori o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, tako z vidika delavca, kot delodajalca. Posledica tega je slabo poznavanje, nerazumevanje ali preveč pavšalno zavedanje pravic in obveznosti, to pa vodi v konflikte, stiske in ne- ali prepozno ukrepanje, zaradi česar delavci in delodajalci po nepotrebnem izgubljajo pravice, veča pa se obseg obveznosti, pogosto zlasti delodajalčevih.

Namen seminarja je seznaniti vse udeležence, ne glede na to, ali so se seminarja udeležili z vidika delavca ali delodajalca, kaj je trpinčenje (mobing) na delovnem mestu, kaj ni trpinčenje, kakšna je odgovornost storilca in delodajalca, kako se lahko podjetje (delodajalec) tej odgovornosti izogne oziroma jo prepreči ali pa vsaj omili, kaj lahko stori žrtev in ali je prenehanje delovnega razmerja nujna posledica za žrtev.

Na predavanju vas bo predavateljica seznanila z aktualno sodno prakso slovenskih in nekaterih evropskih sodišč ter s trendi na tem področju, predvsem pa se bo potrudila informacije posredovati na način, ki bo razumljiv in uporabljiv v vsakdanjem življenju. Udeležencem predlagamo, da si pripravijo lastna vprašanja, ki jih pestijo na tem področju in na katere bi želeli odgovore oziroma se o njih pogovoriti.

Odgovorili bomo na naslednja vprašanja in dileme:

Kaj je mobing?
Zlorabe instituta – kaj NI mobing.
Kakšna in kolikšna je odgovornost podjetja (delodajalca), višina zagroženih kazni in višina dosojenih odškodnin.
Kazenska odgovornost storilca in delodajalca
Ukrepi delodajalca za preprečitev ali odpravo trpinčenja ter zmanjšanje ali celo izogib odgovornosti.
Ali je sprejetje splošnih aktov delodajalca obvezno, kakšna vsebina je najprimernejša?
Kaj lahko stori žrtev, da se zaščiti?
Posledice trpinčenja za žrtev, sodelavce in podjetje.
Ali je prenehanje delovnega razmerja za žrtev nujna posledica trpinčenja?
Kakšno je stanje, sodna praksa in trendi na področju preprečevanja in odpravljanja trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji in v Evropi.
Odgovori na vaša vprašanja in dileme.

 

Poleg navednega bodo udeleženci po uradnem delu seminarja lahko v sklopu diskusije skupaj s predavateljico, odvetnico in strokovnjakinjo s področja delovnega prava reševali aktualne problematike ter praktične primere z vidika mobinga.