Skip links

Tarifa

Svoje storitve obračunavam v skladu z Odvetniško tarifo, pri čemer vrednost odvetniške točke obračunamo po vrednosti 0,80 EUR + DDV (22%).

Po posebnem dogovoru, zlasti v primeru sklenitve dolgoročnih sodelovanj, se lahko dogovorimo o drugačnem načinu zaračunavanja storitev (npr. v obliki zakupljenih paketov).

Zaradi kompleksnosti storitev in odvisnosti tudi od drugih dejavnikov (obseg in zahtevnost dela, dokumentacija v tujih jezikih, število vlog ipd.) je običajno nemogoče predvideti natančen strošek odvetniških storitev. Zavedam se, da je takšna negotovost za stranke neprijetna, zato vedno težim k transparentnosti poslovanja in stranke sproti obveščam o predvidenih in že nastalih stroških.

Return to top of page