Skip links

Področja dela

Mikro, mala in srednja podjetja praviloma nimajo lastne pravne službe. Lastna pravna služba je za večino podjetij strošek, ki ekonomsko ni opravičljiv. Za posvet z odvetnikom ali celo za zastopanje se lastniki oziroma direktorji mikro, malih in srednjih podjetij odločijo šele v primeru dejanskega pravnega spora. Takrat se pravnemu sporu pogosto ni več mogoče izogniti, odvetnik pa prepogosto nima druge izbire, kot da se osredotoči predvsem na zmanjševanje škode (t.im. »damage control«).

 

Lastna pravna služba ostaja privilegij velikih gospodarskih družb.

 

Svojim strankam nudim možnost zakupa storitev pravne službe v obliki paketa, prilagojenega njihovim potrebam. S tem vam omogočim možnost pravnega posveta še pred sprejemom poslovne odločitve.

 

Pravočasno pravno svetovanje deluje preventivno.

 

Vaše poslovanje bo bolj suvereno in neodvisno od pritiskov in groženj zaposlenih in poslovnih partnerjev.

 

Stranke tudi pravno zastopam pred sodišči in drugimi državnimi organi.

 

Za več informacij mi pišite na info@aljafakin.si ali pa me pokličite na 041 893 012.

Svojim strankam nudim pravno svetovanje pri ureditvi poslovanja z zahtevami vsakokrat veljavne nacionalne zakonodaje, kamor sodi Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vsakokrat veljaven zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugi veljavni predpisi, kar med drugim zajema:

 • sestava oziroma posodobitev pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov,
 • sestavo politike zasebnosti oziroma obvestila posameznikom o obdelavi njihovih osebnih podatkov,
 • svetovanje glede najbolj primerne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov (kamor sodi tudi sestava privolitev za obdelavo osebnih podatkov),
 • popis evidenc obdelave,
 • svetovanje v zvezi z oceno učinka,
 • svetovanje pri kršitvah
 • vodenje komunikacije in zastopanje pred sodnimi, inšpekcijskimi in prekrškovnimi organi,
 • svetovanje pri imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) ter
 • druge storitve glede na potrebe stranke.

 

Opravljam tudi funkcijo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO). Storitve DPO nudim v obliki treh paketov. Vsi trije paketi vsebujejo naslednje storitve iz 39. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vsi paketi so ovrednoteni v znesku v višini mesečnega pavšala za zakupljene ure svetovanja, med seboj pa se razlikujejo po številu zakupljenih ur.

 

Za več informacij, mi pišite na info@aljafakin.si ali pa me pokličite na 041 893 012.

Strankam (delavcem ali delodajalcem) pravno svetujem zlasti:

 • pri iskanju novih kadrov,
 • pri prijavi na delovno mesto in pravicah neizbranih kandidatov,
 • sestavi in spremembah pravilnikov in drugih splošnih in posamičnih aktov delodajalca delavcem, vključno s svetovanjem in pregledom pogodbe o zaposlitvi,
 • pri zaposlovanju (vodim ali svetujem pri pogajanjih in pri sklepanju pogodb o zaposlitvi),
 • v postopkih odpovedi pogodb o zaposlitvi,
 • v inšpekcijskih postopkih ter
 • s področja trpinčenja in drugega nadlegovanja na delovnem mestu (mobbing).

 

Stranke tudi zastopam v inšpekcijskih in sodnih delovnopravnih postopkih.

 

Za več informacij, mi pišite na info@aljafakin.si ali pa me pokličite na 041 893 012.

Pogajanja, sestava, sklepanje in nenazadnje tudi odpoved pogodb je del vsakodnevnega poslovanja. Pogodbe se praviloma sklepajo na začetku skupnega poslovanja, ko so pogodbeni partnerji v dobrih poslovnih odnosih, odpovedujejo pa se, ko se poslovni odnos med pogodbeniki ohladi ali celo že zaostri.

 

Dobro sestavljena pogodba je tista pogodba, o vsebini katere med pogodbeniki ni nesporazumov, ki jo torej vsi pogodbeniki v celoti razumejo enako. Dobro sestavljena pogodba je ključna za uspešno poslovanje vseh pogodbenih partnerjev znotraj ali izven njihovega poslovnega odnosa.

 

Fizične osebe ter mikro, mala in srednja podjetja so pogosto v neenakovrednem položaju, kadar poslujejo z večjimi ali ekonomsko močnejšimi poslovnimi partnerji. V pogajanja in sklenitev pogodb praviloma vstopajo brez lastnega pravnega svetovalca, zanašajoč se na lastno znanje in izkušnje ter pošteno poslovno prakso sopogodbenika. Takšen način poslovanja se v primeru spora običajno izkaže za slabo poslovno odločitev in se konča z visokimi pravdnimi stroški, h katerim se pogosto pridružijo še pogodbene kazni in odškodnine.

 

V kolikor podjetje posluje s tujimi poslovnimi partnerji, je eno najpomembnejših pogodbenih določil, določilo o veljavnem pravu in pristojnem sodišču. Statistike kažejo, da se večina pravdnih strank šele na sodišču zave, katero pravo in kateri organ je pristojno za razreševanje njihovega spora. Najpogosteje to nista domače pravo in domače sodišče.

 

Svojim strankam zato svetujem

 • katera oblika pogodbe je najprimernejša za dosego želenega namena,
 • pri pogajanjih pri sestavi ali odpovedi pogodbe,
 • pri sestavi in vsebinskem oblikovanju pogodbenih določil,
 • na kakšen način se lahko kljub slabemu pogajalskemu izhodišču zavarujete,
 • pri odločanju, katero pravo in/ali kateri organ je glede na okoliščine najprimernejši (sodišče ali arbitraža) ter
 • pri vseh vprašanjih, pri katerih ste presodili, da potrebujete mojo pomoč.

V primeru spora stranke tudi pravno zastopam.

Za več informacij, mi pišite na info@aljafakin.si ali pa me pokličite na 041 893 012.

Družinsko podjetništvo je najstarejša in najbolj pogosta oblika gospodarske organiziranosti. Večina podjetij po svetu sodi med družinska podjetja. Gospodarska razširjenost in pomen te vrste podjetij pa je pogosto podcenjena.

 

Poleg vseh izzivov, ki spremljajo prav vsako podjetje, se družinska podjetja soočajo še z močno čustveno komponento. Najtežji izziv družinskih podjetij niso poslovni problemi, s katerimi se sooča organizacija, temveč prav čustvena komponenta, ki spremlja poslovne probleme, pogosto pa tudi različni interesi, ki vodijo posamezne družinske člane, ki imajo v podjetju odločujoč položaj.

 

Čustvena komponenta, zaradi katere so družinska podjetja uspešna, je žal obenem tudi razlog za propad marsikaterega družinskega podjetja. V izogib črnemu scenariju, je zato ključnega pomena pravočasna in pravilna strukturiranost podjetja, ki družinskim članom, ki so vpeti v vodenje podjetje (nenazadnje pa tudi zaposlenim v podjetju), prinese predvidljivost, transparentnost in stabilnost, to pa so ključni temelji vsakega uspešnega podjetja.

 

Družinskim podjetjem nudim pravno svetovanje:

 • pri upravljanju in vodenju podjetja (vključno s svetovanjem v zvezi z zaposlovanjem, pri sklepanju, pogajanjih in razdoru različnih poslovnih pogodb in dogovorov ter svetovanjem na področju varovanja osebnih podatkov),
 • pri sprejemanju vsakodnevnih in izrednih poslovnih odločitev,
 • pri sestavi, pogajanjih in sprejemu t.im. družinske ustave ter ostalih pravnih dokumentih (npr. dogovor med družbenikih, statut oz. ustanovni akt…),
 • pri sestavi splošnih pogojev in pri vodenju pogajanj za spremembe že obstoječih pogodb s poslovnimi partnerji,
 • v inšpekcijskih in sodnih postopkih (vključno z zastopanjem pred sodišči in drugimi državnimi organi) ter
 • pri soočanju z drugimi izzivi, ki so del poslovanja družinskega podjetja.

Stranke tudi pravno zastopam pred sodišči in drugimi državnimi organi.

 

Za več informacij, mi pišite na info@aljafakin.si ali pa me pokličite na 041 893 012.

Nakupi in prodaje poslovnih deležev so poslovni dogodek, ki iz najrazličnejših razlogov (npr. izstop družbenika, potreba po dodatnih finančnih sredstvih, upokojitev lastnika…) slej kot prej pride na vrsto v vsakem podjetju, ne glede na velikost.

 

Kar na papirju izgleda kot običajna kupoprodajna transakcija, se v praksi pogosto izkaže kot kaos svetovalcev, prodajalcev, potencialnih kupcev, tarče, dokumentov in raznih nadzornih organov. Velika podjetja v ta namen najamejo pravne in finančne svetovalce, ki jih vodijo skozi postopek, majhna in srednja podjetja pa si tovrstnih svetovalcev običajno ne morejo privoščiti.

 

Pogosto je prodaja ali nakup poslovnih deležev tudi zelo čustven proces za prodajalca (zlasti, ko se prodaja družinsko podjetje, pred upokojitvijo, zaradi bolezni, finančnih težav…).

 

Na strani kupca (buy side mandate) ali prodajalca (sell side mandate) malim in srednjim podjetjem nudim pravno svetovanje v transakcijah s podjetji, kar med drugim vključuje:

 • sestava vse potrebne dokumentacije (npr. Disclaimerje, pogodbe o nerazkritju informacij, pisma o nameri, kupoprodajne pogodbe…),
 • izvedba pravnih skrbnih pregledov,
 • vodenje pogajanj ali svetovanje pri pogajanjih,
 • svetovanje strankam pri poslovnih odločitvah v okviru načrtovane transakcije ter
 • druge storitve, odvisne od posamezne transakcije.

Vse storitve nudim tudi v angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.

 

V M&A postopkih s pravnega vidika svetujem tudi finančnim svetovalcem pri izvajanju njihovih storitev.

 

Osnove M&A postopkov redno predavam na različnih seminarjih in delavnicah.

 

Za več informacij, mi pišite na info@aljafakin.si ali pa me pokličite na 041 893 012.

Za svoje stranke opravljam tudi storitve pravnega pregleda dokumentacije pred sprejemom večjih poslovnih odločitev ali v okviru kriminalističnih preiskav.

Za več informacij, mi pišite na info@aljafakin.si ali pa me pokličite na 041 893 012.

Return to top of page