Skip to content Skip to footer

POLITIKA ZASEBNOSTI: ODVETNICA ALJA FAKIN

Upravljavec vaših osebnih podatkov je odvetnica Alja Fakin, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, email: info@aljafakin.si (v nadaljevanju: »odvetniška pisarna« ali »mi«).

Naša odvetniška pisarna ni zavezana k imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, ki bi to zahteval.

NAMENI OBDELAVE

V odvetniški pisarni obdelujemo vaše osebne podatke in osebne podatke nasprotnih strank za namene izvajanja naročenih odvetniških storitev, kot so zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi, naročenega pravnega svetovanja v okviru podeljenega pooblastila ter za nemoten potek dela in organizacijo dela pisarne, vse pa v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov, dano pooblastilo oziroma izražena volja strank.

V kolikor se boste prijavili na naše e-novice z izpolnitvijo obrazca na naši spletni strani ali ste kupec naših produktov v spletni trgovini, bomo vaše podatke obdelovali za namene pošiljanja takšnih obvestil. Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti: info@aljafakin.si

Osebne podatke, katere nam boste posredovali ob nakupu izdelkov ali storitev na naši spletni strani, bomo uporabili za namen obdelave vašega naročila.

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO

V odvetniški pisarni obdelujemo osebne podatke praviloma na podlagi pogodbe med odvetniško pisarno in stranko, pogodba pa je usklajena z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, predpisi, ki zavezujejo odvetnike pri opravljanju poklica ter drugo veljavno zakonodajo, ki lahko od nas terja, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Na podlagi pogodbe med odvetniško pisarno in stranko zbiramo naslednje osebne podatke: ime in priimek, stalni ali začasni naslov, davčna številka ali EMŠO, osebni podatki stranke, ki se nanašajo na primer stranke, osebni podatki nasprotne stranke, ki se nanašajo na primer, kontaktne podatke (telefonska številka, e-naslov).
Za potrebe izdajanja računov hranimo naslednje osebne podatke: ime in priimek stranke, stalni ali začasni naslov, davčna številka, TRR, izpis odprtih postavk, specifikacije računov, kontaktne podatke (telefonska številka, e-naslov).

Za namene lažjega in učinkovitejšega poslovanja, kot na primer za namen enostavnejše in hitrejše komunikacije preko e-pošte in telefona, vas zaprosimo za podajo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov (e-naslova in telefonske številke) v te namene. Privolitev podate tudi na način, da se od prejemanja e-novic ne odjavite po tem, ko ste opravili nakup naših izdelkov ali storitev, kar nam daje pravico do neposrednega trženja(2. odst. 158. člena ZEKom-1). V teh primerih ter v primerih, ko se preko spletnega obrazca naročite na e-novice, bomo vaše osebne podatke obdelovali zgolj v okviru obsega vaše privolitve in zgolj za namene, v katere boste privolili. Tako pridobljene osebne podatke bomo obdelovali do preklica vaše privolitve oziroma do prenehanja namena, za katerega so bili zbrani (npr. s prenehanjem pogodbenega razmerja, preneha tudi potreba po obveščanju po e-pošti o prejetih sodnih pošiljkah).

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov potrebna za izvajanje naročenih odvetniških storitev (obdelava na podlagi pogodbe), ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z odvetniško pisarno ne morete skleniti pogodbe, kar pomeni, da odvetnica za vas ne bo opravila nobenih storitev.

Odvetniška pisarna lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadevamo, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa, vedno opravimo presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Primer zakonitega interesa odvetniške pisarne je uveljavljanje celotnega plačila za opravljene storitve – dokler ne boste v celoti poravnali računa za opravljene storitve, bomo na podlagi navedenega zakonitega interesa obdelovali vaše osebne podatke, do poplačila.

POGODBENI OBDELOVALCI

Zaradi lastne organiziranosti dela, posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupamo drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu, v mejah našega pooblastila (kot je definiran v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje naša odvetniška pisarna so računovodski servis, vzdrževalci IT sistemov in ponudniki storitev v oblaku in e-pošte (Dropbox, Gmail, Office 365).

Odvetnica ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA, katerim omogočamo vpogled v osebne podatke (npr. Dropbox, Gmail, Google), v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljajo spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjujejo, da so pridobili certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV

V odvetniški pisarni ne izvajamo avtomatiziranega odločanja ali profiliranja na podlagi osebnih podatkov posameznika.

ČAS HRAMBE

Vaše osebne podatke bomo obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih podatke hranimo v skladu z zakonskimi določili.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@aljafakin.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@aljafakin.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Odvetnica Alja Fakin

Datum: 1. 4. 2022