Skip to content Skip to footer

Firma, blagovna znamka, logotip

Ali se vam je že zgodilo, da je k vam prišla stranka, ki je v resnici iskala vam konkurenčno podjetje z enakim imenom? Ali pa, da že več desetletij obstaja podjetje, ki ima enako ime, kot je vaše, in se tudi ukvarja z enako dejavnostjo in redno, že desetletja, prihaja do zmede na trgu, kdo je kdo?

S takšnimi primeri se večkrat srečujem. Še pogosteje pa se name obračajo stranke, ki jih zanima, kako lahko zaščitijo svoje “ime”. In pa, ali se jim to sploh “splača”.

“Ime” lahko zaščitite na več načinov. Predstavljam vam samo tri najpogostejše oz. med laično javnostjo najpogosteje omenjane: firma, blagovna znamka in logotip.

Logotip je v bistvu podvrsta blagovne znamke. Namreč, poznamo več vrst blagovnih znamk: besedne (npr. Alja Fakin), figurativne (sem sodijo logotipi) in pa netradicionalne oblike znamk, kamor sodijo npr. tridimenzionalne znamke, kot so značka Mercedes ali recimo steklenička Coca Cole (sklepam, da sta zavarovani, nisem šla preverjat, ampak to je primer netradicionalne blagovne znamke).

Ločeno od zaščite blagovne znamke pa je zaščita imena firme.

Med podjetniki malo znano je, da je ime firme zaščiteno že po samem zakonu. Že AJPES bi kot registrski organ moral zavrniti predlog za vpis firme v register, ki se ne razlikuje jasno od že registriranih firm in imen drugih subjektov v Republiki Sloveniji. Žal pa AJPES po moji presoji te svoje pristojnosti ne uveljavlja dovolj skrbno in zelo pogosto se zgodi, da se ustanavljajo firme z zelo, zelo podobnimi imeni (celo tako podobnimi, da imajo dejansko enako skrajšano firmo, razlikujejo se samo po tem, da je ena ustanovljena kot d.o.o., druga pa kot s.p.).

Ravno zato, da AJPES ne ostane edino rešeto, ima družba, ki meni, da se firma druge družbe ne razlikuje jasno od njene prej registrirane firme, znamke ali neregistriranih znakov, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, pravico, da s tožbo zahteva opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino. Opisano varstvo uživa starejša firma (torej tista, ki je bila ustanovljena prej), varstvo pa ni časovno neomejeno, ampak je podvrženo zastaralnemu roku.

Blagovno znamko pa registriramo pred pristojnim uradom za intelektualno lastnino. Pomembno je vedeti, da se določena blagovna znamka registrira (in s tem zaščiti pred uporabo s strani drugih) na določenem trgu in za 10 let (nato se jo mora obnoviti). Če blagovno znamko registrirate pri slovenskem Uradu za intelektualno lastnino, bo ta blagovna znamka zaščitena zgolj na trgu RS, lahko pa jo nekdo uporablja na Hrvaškem, recimo. Oziroma povsod drugod, razen v Sloveniji. Zato je pred registracijo blagovne znamke pomembno presoditi, na katerih trg poslujete in tudi, za katere trge bi bila zanimiva v prihodnosti.

Če vzamemo za primer blagovno znamko “Luka Dončić” – pred 15 leti ni nikomur na pamet padlo, da bi to blagovno znamko registriral na ameriškem trgu. Razen samemu g. Dončiću oz. njegovi materi. Dandanes je ta blagovna znamka bogastvo samo zase tako na slovenskem, kot ameriškem in verjetno večini svetovnih trgov. V Butanu pa najverjetneje ne :).

Stranke so pogosto zmedene, kaj sploh registrirajo oz. ščitijo. Če ponovno izkoristim ime Luke Dončića oz. njegove blagovne znamke. Luka sam ni mogel registrirati znamke “Luka Dončić”, ker je nekdo drug že registriral znamko “Luka Dončić 7”. Odsotnost številke 7 v zaščitenem imenu je premalo, da bi subjekti na trgu lahko brez zmede razlikovali med obema znamkama. Zato je Luka lahko registriral zgolj znamko “LD77” *

V primeru Luke Dončića je po mojih podatkih registrirana predvsem besedna blagovna znamka, ne pa tudi logo. Morda pa je LD77 zaščiten tako kot besedna znamka, kot logotip. Tega ne vem. Pomembno je, da se zavedate, da zaščita ene oblike znamke, recimo besedne, ne pomeni (ali pa ne nujno) zaščite tudi pripadajočega logotipa.

Sedaj pa k vprašanju, ali se mi registracija blagovne znamke sploh “splača”? To je predvsem poslovna in ne toliko pravna dilema. Pravno se absolutno “splača”, ker sicer blagovna znamka ni zaščitena. Ker pa so z registracijo povezani stroški (sprva), kasneje pa prihodki, je to zelo pomembna poslovna odločitev. Zamujen trenutek vas lahko stane bogastva pa tudi onemogoči vaše poslovanje.

Tako pri ustanavljanju firme, kot pri registraciji blagovne znamke, je pomembno, da pred tem preizkusite ime in če v registru najdete firmo ali blagovno znamko, ki že ima enako ali podobno ime, se raje odločite za drugačno ime. Firme in blagovne znamke se morajo med seboj “jasno razlikovati”.

Kaj pomeni “jasno razlikovanje” je utemeljila sodna praksa in na kratko bi jo lahko povzela tako: “Če se vam zdi, da bi lahko bilo podobno, potem je zagotovo preveč podobno, da bi bilo razlikovanje jasno.”

Za konec pa še to

“Ime firme, oziroma njegovo varstvo, ni odvisno od registracije blagovne znamke.”

In obratno. V obeh primerih pa je uveljavljanje varstva časovno omejeno.

Ta prispevek je pravni namig. Za pravni nasvet mi pišite na info@aljafakin.si in se dogovorimo za posvet.

* vse, kar navajam, je zgolj za namene pedagoške predstavitve obravnavane problematike, podatkov pa nisem preverjala, ampak zgolj povzela, kar pišejo mediji. Ozadja omenjene blagovne znamke oz. njene registracije ne poznam. Zato ne prevzemam nobene odgovornosti za morda napačen opis dejanskega stanja, kot tudi ne za kakršnekoli posledice tako opisanega/predstavljenega dejanskega stanja.