Skip to content Skip to footer

Kako deluje odvetnica na kli(c)k – na praktičnem primeru evidentiranja delovnega časa po “novem” zakonu

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) velja že od leta 2006, maja letos je bil dopolnjen in te dopolnitve se začnejo uporabljati 20.11.2023.

Dopolnitve zakona niso revolucionarne v smislu, da se uvajajo povsem nove in nepričakovane obveznosti in da bi morali delodajalci do sedaj vzpostavljen protokol evidentiranja delovnega časa drastično spreminjati!

S tem zakonom se dogaja podobno, kot se je s področjem varstva osebnih podatkov leta 2018, ko je bila sprejeta GDPR – postal je talec spretnih “marketingarjev” (a je to sploh beseda ?????) in na področju varstva OP še 6 let kasneje pri strankah popravljamo napake in napačna razumevanja zakona. Šole, vrtci in zasebni zdravniki (koncesionarji), na primer, imajo še vedno napačna navodila in nepravilno urejeno področje (vem iz prakse kot starš/pacient).

Skratka. Moje stranke, ki imajo pri meni zakupljeno storitev Odvetnica na kli(c)k, so me poklicale po telefonu in preverile, kaj “zaboga” je s “tem” evidentiranjem – ena stranka jim je povedala to, en udeleženec njihovih usposabljanj ono, kolega-podjetnik ima to urejeno tako in sami so povsem zmedeni in se sprašujejo, ali je treba uvest “štemplanje”?

Odgovorila sem jim po telefonu, 15 minutni pogovor medtem, ko so bile v avtu na poti v pisarno, ali po mailu, ki so mi ga napisale med tem, ko so čakale na svoj naslednji sestanek.

Ne, “štempljanja” ni treba uvest. Je pa že od leta 2006 glede evidentiranja precej enotna sodna praksa, ki je usklajena tudi s stališči evropskega sodišča – delodajalec mora vzpostavit način evidentiranja, ki je transparenten, pregleden, resničen in, predvsem, imun na razne manipulacije vpisov! V dvomu (če evidenca, ki jo ima delodajalec, ni usklajena z evidenco, ki jo predstavi delavec), je evropsko sodišče dalo prednost delavčevi.

Evidentiranje DČ na opisan način lahko uvedete na različne načine – jaz vam pomagam najti pravno pravilno rešitev, ki je usklajena z vašim že utečenim poslovanjem.

Tiste moje stranke, ki so to področje z mojo pomočjo že uredile pred sprejetjem dopolnitev, bodo morale:

razširiti obveznost evidentiranja z zaposlenih (torej oseb, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi), še na osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika (to NI npr. vaše zunanje računovodstvo, ki ima več svojih strank in ste vi le ena izmed njih, so pa to npr. študenti pa tudi, recimo, tisti s.p.-ji, ki v resnici niso samostojni in ste vi njihov edini naročnik) – to ste v praksi že itak morali delati zaradi pravilnega obračuna opravljenega dela
razširiti nabor podatkov, ki jih vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca (npr. opravljene ure v posameznih izmenah, odhod na malico in trajanje malice…) – dobro, to ni problem dodati (pazite pri evidencah o obdelavi OP! – tudi na to svoje stranke opozorim, ker so moji nasveti vselej celostni, kar pomeni, da upoštevam vsa pravna področja, na katera neka sprememba vpliva)
– določena je obveznost delodajalca, da delavcu zagotavlja vpogled v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa, ki se nanašajo nanj in delavec ima pravico od delodajalca zahtevati, da ga seznani s stanjem ur (vse to pa se premosti tako, da delodajalec evidenco enostavno prepusti posamezniku na vpogled – v delu, ki se nanaša nanj, seveda) – s tem se premosti zgoraj opisana težava neusklajenosti evidenc. Ker ima delavec možnost in pravico vpogleda, lahko (in mora – tako bi jaz uredila v internih aktih) morebitne nepravilnosti skomunicirat takoj.
– evidenco mora delodajalec odslej hraniti na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela delavca (torej ne na sedežu delodajalca) – kar je, ponovno, smiselno, saj vpise vanjo zase vrši delavec in je po naravi stvari ta evidenca tam, kjer je delavec (v praksi ste zelo verjetno to že imeli)
obveznost ELEKTRONSKEGA vodenja evidence je predpisana za delodajalce, ki jim bo izrečena globa zaradi kršitev določb delovnega časa po ZDR-1 ali zaradi vodenja evidenc po ZEPDSV, isto pa lahko odslej zahtevajo tudi delavci (preko sindikata pri delodajalcu, če ta ni organiziran pa preko sveta delavca ali delavskega zaupnika) po predpisanem postopku

Vse te obveznosti v resnici niso nič takega, česar v praksi niso delodajalci že tako ali tako morali izvajati, odpravlja pa se večna (in v resnici edina pereča) dilema, ali je res nujno evidenco o DČ voditi elektronsko:
Odgovor je ne, je pa bistveno lažje, če jo – kakor vse v sodobnem načinu življenja.

Dodana vrednost storitve “odvetnice na kli(c)k” za moje stranke je, da jim glede na njihovo organizacijo poslovanja

1. pomagam najt pravilne in praktične rešitve evidentiranja na način, da izpolnjevanje pravnih zapovedi sledi njihovemu poslovanju in ne obratno: poveste mi, kako delate, to zapišemo v interne akte, pri tem pa vas opozorim, če kje zaznam pomanjkljivost in predlagam, kako jih odpraviti ter

2. vsakič znova vas pomirim, ko vam sogovornik z lastnim nepoznavanjem področja vsadi dvome, če “delate prav” ali “bi morali na tem področju še kaj urediti” – ker sem za vas vselej dosegljiva po telefonu (klic) ali e-pošti (klik) in vem, kako imate zadeve urejene.

Na ta način so moje stranke:
– pravno varne
– suverene pri poslovanju, ker je njihovo poslovanje pravno urejeno
– neobčutljive na razne grožnje z inšpektorji in tožbami
– zmožne načrtovati stroške
– prihranijo čas s hitrim in pravim nasvetom
– prihranijo denar za razne vzorce, seminarje, delavnice, kompenzacije
– prihranijo denar za globe in kazni (predvidene globe za kršitev so do 20.000,00 EUR!)
– prihranijo denar z zaposlovanjem lastnega pravnika (ni dodatnega stroška z bolniškimi, negami, dopusti, regresi…)

Na svoji strani imajo odvetnico z več kot 20 let izkušnjami s prav tega pravnega področja, ki deluje kot njihova svetovalka, zaveznica in zaupnica (moj poslovni načrt ne vsebuje pripravnikov in začetnikov – zakaj tako, bomo drugič).

Če v okviru vašega poslovanja zaznavate vedno več pravnih vprašanj, na katere še vedno sami iščete odgovore, to pa vam jemlje čas, voljo in energijo, v svoje ugotovitve pa še vedno dvomite in se nanje ne zanesete, mi pišite na info@aljafakin.si in preverili bomo možnost sodelovanja.

Dovolite, da vam svetujem. V letu 2024 imam prostora za 2 novi stranki za storitev odvetnica na kli(c)k. Eno mesto je že zakupljeno 😀