Skip to content Skip to footer

GDPR – vse o “podlagi” za obdelovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ni dovoljeno obdelovati (sem sodi tudi zbiranje in hramba), če ni to izrecno dovoljeno.

Po domače, za obdelavo morate imeti tehten razlog, tega pa je zakonodajalec (oziroma, v primeru GDPR, uredbodajalec) v primeru običajnih osebnih podatkov (torej ne posebnih vrst ali “občutljivih” osebnih podatkov) opredelil kot eno od šestih možnosti – 6 pravnih podlag.

Teh 6 pravnih podlag je natančno določenih in vedno, ko obdelujemo kakršnekoli osebne podatke, moramo to obdelavo utemeljiti na eni od podlag, ki jih imamo na razpolago.

Verjetno ste opazili, da sem do tukaj izraz “podlaga” uporabila petkrat. Kaj torej sploh je ta podlaga?!?

Osebne podatke lahko obdelujemo, če (pravne podlage sem napisala v narekovajih):

  1. se posameznik, čigar osebne podatke obdelujemo, s tem izrecno strinja – “privolitev”, ALI
  2. je obdelava posameznikovih osebnih podatkov naša zakonska dolžnost – “zakon”, ALI
  3. je obdelava potrebna zato, da se bomo lahko pogajali in po možnosti sklenili neko pogodbo – podlaga za obdelavo osebnih podatkov (potencialnih) sopogodbenikov je torej ta “pogodba”, ki smo jo sklenili ali jo nameravamo skleniti, ALI
  4. je obdelava v javnem interesu – “javni interes” (v poštev samo za javni sektor), ALI
  5. upravljavec ali obdelovalec obdeluje osebne podatke zato, ker pri tem zasleduje lastne interese, ki so pravno utemeljeni – “zakoniti interes” (ni dovoljen v javnem sektorju) ALI
  6. je obdelava osebnih podatkov posameznika v njegovem “življenjskem interesu” (praktično, če moramo nekomu rešiti življenje in pri tem posežemo v njegovo zasebnost s tem, da v torbici izbrskamo njegovo zdravstveno izkaznico in mu s tem zagotovimo pomoč).

Vse naštete podlage so enakopravne, a ne vse vedno primerne.

In vedno moramo izbrati eno, zato je zelo pomembno, da preden definiramo, na podlagi katere obdelujemo osebne podatke, temeljito premislimo in izberemo za nas najprimernejšo. Gledati moramo dolgoročno. O razliki med privolitvijo in pogodbo, sem že pisala tukaj, o ostalih pa bom kmalu. Ostanite z mano 🙂

Če pa ne morete čakati ali pa si želite nasvet, ki bo pisan prav vam na kožo, pa se naročite na posvet na info@aljafakin.si. V veselje mi bo svetovati.