Skip to content Skip to footer

Ali se vam je že zgodilo, da je k vam prišla stranka, ki je v resnici iskala vam konkurenčno podjetje z enakim imenom?

To se je pred kratkim zgodilo moji stranki. Letos poleti je namreč nekdo registriral firmo, ki se ukvarja z enakimi storitvami, kot firma moje stranke, za nameček pa je svojo firmo tudi poimenoval zelo, zelo podobno.

Moja stranka je za to izvedela povsem slučajno, ko je v njene prostore zašla stranka, ki je iskala konkurenčno (novoustanovljeno) podjetje.

Kakšne možnosti je imela moja stranka, da uspešno zaščiti ime svoje firme in prepreči, da drugo podjetje izkoristi njeno ime? Zelo velike. In to ne glede na to, ali ima zaščiteno svojo blagovno znamko, ali ne.

Med podjetniki malo znano je, da je ime firme zaščiteno že po samem zakonu. Že AJPES bi kot registrski organ  moral zavrniti predlog za vpis firme v register, ki se ne razlikuje jasno od že registriranih firm in imen drugih subjektov v Republiki Sloveniji. Žal pa AJPES po moji presoji te svoje pristojnosti ne uveljavlja dovolj skrbno in zelo pogosto se zgodi, da se ustanavljajo firme z zelo, zelo podobnimi imeni (celo tako podobnimi, da imajo dejansko enako skrajšano firmo, razlikujejo se samo po tem, da je ena ustanovljena kot d.o.o., druga pa kot s.p.).

Ravno zato, da AJPES ne ostane edino rešeto, ima družba, ki meni, da se firma druge družbe ne razlikuje jasno od njene prej registrirane firmeznamke ali neregistriranih znakov, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, pravico, da s tožbo zahteva opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino. Opisano varstvo uživa starejša firma (torej tista, ki je bila ustanovljena prej), varstvo pa ni časovno neomejeno, ampak je podvrženo zastaralnemu roku.

V zgoraj opisanem primeru moje stranke je to pomenilo, da smo na novo ustanovljeno firmo naslovili zahtevek, da firma nemudoma spremeni ime. Novoustanovljena firma se je spremembi sprva upirala, češ da je AJPES ime odobril, vendar je ob soočenju z aktualno sodno prakso le spoznala, da vztrajanje v tem primeru zanjo ne bo obrodilo sadov. Tožba tako ni bila potrebna.

Situacija je dejansko neprijetna za obe firmi – zmedene stranke, ki namesto k eni, pridejo k drugi, niso nikomur v korist, še manj pa razčiščevanje tovrstnih sporov pred sodišči.

Kadar ustanavljate firmo je zato pomembno, da pred tem preizkusite ime in če v registru najdete firmo, ki že ima enako ali podobno ime, se raje odločite za drugačno ime.

Kaj pomeni “jasno razlikovanje” je utemeljila sodna praksa in na kratko bi jo lahko povzela tako: “Če se vam zdi, da bi lahko bilo podobno, potem je zagotovo preveč podobno, da bi bilo razlikovanje jasno.”

V kolikor pa ste na strani tistega, ki spozna, da drug subjekt na trgu izkorišča vaše ime, nikar ne verjemite tistim, ki vas odvračajo od uveljavljanja varstva, češ da niste registrirali svoje blagovne znamke. Raje pridite po kvaliteten pravni nasvet:

“Ime firme, oziroma njegovo varstvo, ni odvisno od registracije blagovne znamke.”

Za več, mi pišite na info@aljafakin.si in se dogovorimo za posvet.