Skip to content Skip to footer

Plača in dodatek na minulo delo

Plača je še vedno element delovnega razmerja, ki najpogosteje prevesi tehtnico v eno, ali drugo smer. Pri tem pa se še vedno običajno gleda samo absolutni znesek, ki ga delavec dobi na svoj transakcijski račun.

Delavcu pripada osnovna plača, delovna uspešnost in dodatki. Med dodatki največ preglavic povzroča dodatek na delovno dobo, ki je obvezen za vse (!). In ravno pri obračunu tega dodatka je tudi največ nepravilnosti v praksi.

Pogosto delodajalci v osnovno plačo “vrinejo” še dodatek za delovno dobo, vsaj za prvo leto zaposlitve: “Dodatek za delovno dobo je vštet v osnovno plačo za prvo leto”, pogosto slišim. “Tako imamo zapisano tudi v pravilniku,” pa je nekoliko redkejši pristavek.

Noben od obeh scenarijev ni idealen, z veliko gotovostjo bi si tudi upala trdit, da sta oba večini primerov celo nepravilno izvedena.

Na splošno velja, da osnovna plača, ne glede na višino, ne more vsebovati dodatka za delovno dobo. To je tudi pravno najbolj varna varianta.

Vendar pa obstajajo okoliščine, ki jih mora izkazati delodajalec, da bi morda vseeno lahko uspel z argumentom, da je dodatek za delovno dobo vštet v osnovni plači, in sicer, da sta se delavec in delodajalec tako dogovorila in da obstaja dokaz o obstoju tega dogovora (zapis v pogodbi o zaposlitvi ali izrecen izkaz, da je bil delavec seznanjen s tovrstnim določilom v pravilniku – splošna floskula v pogodbi o zaposlitvi, da se je delavec pred sklenitvijo pogodbe seznanil “z vsemi internimi akti” ne zadostuje!).

Kot že ničkolikorat doslej, tudi tokrat poudarjam pomembnost zapisovanja dogovorov. Ni pomembna oblika, ampak vsebina. Osebno menim, da bi zadostoval tudi zapisnik zaposlitvenega razgovora, iz katerega bi izhajalo, da sta se delavec in kandidat na razgovoru pogovarjala o plači, elementih plače in načinu obračunavanja le-te ter da sta se pri tem izrecno dotaknila tudi obračunavanja dodatka na delovno dobo in da je delodajalec kandidata o načinu obračunavanja izrecno seznanil.

Brez disclaimerja tokrat ne gre: vsakršne manipulacije, ki odstopajo od pravno najbolj varne opcije, zahtevajo strokovni pristop. Takšen pristop vam lahko zagotovi zgolj strokovnjak. Za pravna vprašanja je strokovnjak pravnik. Ne vaš računovodja. Ne spreten komercialist, ki vam prodaja “vzorce pravilnikov”. Pa tudi med pravniki bodite izbirčni. Privoščite si nasvet odvetnika, ki se cele dneve ukvarja predvsem z delovno pravnimi vprašanji in v tem uživa 😉 Dovolite, da vam svetujem: info@aljafakin.si