Skip links

Kako prilagoditi poslovanje izrednim razmeram?

Zaradi sprejetih ukrepov proti širjenju koronavirusa, mora vse več moji strank prilagoditi svoje poslovanje – zmanjšati stroške dela.

Kakšne so možnosti delodajalca ob pojavi koronavirusa in njegovemu vplivu na zmanjšavanje obsega poslovanja?

V nadaljevanju predstavljam možnosti, ki pridejo v poštev za večino delodajalcev. Pri tem pa opozarjam, da ta prispevek ni pravni nasvet, ampak zgolj dobronamerni pravni namig 🙂 Naštete možnosti pomenijo zahtevne pravne manipulacije, zato se pred sprejetjem kateregakoli ukrepa, posvetujte s pravnim strokovnjakom. Vsak konkreten primer je vselej potrebno presojati posebej.

V kolikor potrebujete nasvet za situacijo v vašem podjetju, se lahko naročite na posvet pri meni: info@aljafakin.si

  1. Odreditev čakanja na delo – delodajalec lahko delavce, ki jim začasno ne more zagotavljati dela, napoti na čakanje na delo od doma. V tem primeru ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80% in dolžnost, da se odzove na poziv delodajalca
  2. Znižanje plač – v času trajanja delovnega razmerja se lahko delavec in delodajalec sporazumeta o znižanju plače delavcu tako, da skleneta aneks k pogodbi o zaposlitvi. V sklenitev takšnega aneksa delodajalec delavca ne more prisiliti.
  3. Odpoved pogodbe s ponudbo nove – v kolikor obstaja poslovni razlog (kar izredne razmere zaradi širjenja koronavirusa, ki pomembno vplivajo na poslovanje delodajalca, so) za odpoved pogodbe o zaposlitvi, lahko delodajalec delavcem odpove pogodbo o zaposlitvi in jim z namenom, da delavce ohrani, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, le z znižano plačo. Delavcem, ki take ponudbe ne sprejmejo, z iztekom odpovednega roka preneha delovno razmerje, ostanejo pa tudi brez nekaterih drugih pravic iz delovnega razmerja oz iz naslova brezposelnosti. Pri odpovedovanju pogodb o zaposlitvi večjemu številu zaposlenih, je potrebno vselej predhodno preveriti, ali ne gre za položaj, ko je delodajalec dolžan izdelati program presežnih delavcev
  4. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – tudi tukaj je potrebno preveriti, da ne gre za odpoved večjemu številu delavcev, ki od delodajalca zahteva sprejem programa presežnih delavcev.
  5. Delavci se lahko odločijo tudi, da v tem času koristijo redni letni dopust. V tem primeru jim pripada 100 nadomestilo plače. Na ta način izkoristijo dopust sedaj in delajo, ko bodo izredne razmere minile in bo potrebno nadomestiti trenutni izpad poslovanja. Kolektivni letni dopust mora delodajalec določiti v letnem razporedu delovnega časa, ki ga je že moral sprejeti pred začetkom koledarskega leta.
  6. Možnost začasne prerazporeditve delovnega časa – pod določenimi pogoji lahko delodajalec začasno prerazporedi delovni čas. V konkretnih razmerah npr. tako, da sedaj odredi krajši delovni dan (npr. 6 ur dnevno) in ko bo potreben povečan obseg dela zaradi nadomestila izpada poslovanja, bo delovni dan daljši, npr. 9 ur dnevno.

Dovolite, da vam svetujem.

Return to top of page