Skip to content Skip to footer

Odškodnina za neizkoriščen letni dopust

Delavec in delodajalec se razhajata, delavec ima še nekaj (ali pa morda veliko) dni neizkoriščenega dopusta. Kaj z njimi? Idealno je, da bi jih porabil do izteka odpovednega roka. Kaj pa, če jih ne, ker

  • jih ne more (zaradi razlogov na svoji strani, recimo bolezen, ali zaradi razlogov na delodajalčevi strani, ker ga, recimo, delodajalec potrebuje do konca zaradi kontinuitete poslovnega procesa)
  • jih noče

Izplačilo (odškodnina/nadomestilo) za neizkoriščen letni dopust delavcu ne pripada vselej!

Pravico do izplačila nadomestila za neizkoriščen letni dopust ima delavec izključno ob prenehanju delovnega razmerja, pa še to ne vedno!

V izogib dvomom: če delavcu delovno razmerje ne preneha pa v posameznem letu (oz. v obdobju, ko je imel možnost izrabit dopust za posamezno koledarsko leto) ni izrabil ali ne v celoti letnega dopusta, mu tega dopusta ni dovoljeno izplačati! Delavec mora na dopust. Res pa je, da ga delodajalec v to ne sme prisiliti 😉 Bomo o tej situaciji drugič.

Torej, o izplačilu se pogovarjamo izključno, ko zaključujemo delovno razmerje iz kakršnegakoli vzroka (ajde, ob smrti delavca ne…).

Pravica oz. obveznost do izplačila nadomestila je odvisna, ali je imel delavec dejansko možnost izkoristiti svojo pravico do letnega dopusta, ali pa je to možnost izgubil zaradi nepredvidljivih dogodkov.

Delavec je upravičen do nadomestila za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja, če dopusta do izteka pogodbe o zaposlitvi objektivno ni mogel izrabiti in tudi ni mogel predvideti vzroka, zaradi katerega dopusta ni mogel izrabiti še pred prenehanjem delovnega razmerja.

Če delavec izrabe letnega dopusta ne zahteva, obstoj nepredvidljivega vzroka za to pa ni ugotovljen in če na delodajalčevi strani ni razlogov za neizrabo, delavec izgubi pravico do letnega dopusta (ali nadomestila).

Delodajalec NE SME ODREDITI dopusta. Delavec mora zanj SAM zaprositi. Če ni zaprosil, mu delodajalec praviloma ni dolžan izplačati nadomestila za neizkoriščen letni dopust kljub prenehanju delovnega razmerja.

Ta prispevek je pravni namig, ne pravni nasvet. V kolikor bi želeli pravni nasvet, mi pišite na info@aljafakin.si in dogovorili se bomo za termin za posvet.

Dovolite, da vam svetujem.