Skip to content Skip to footer

Exit ali izstop družbenika iz družbe

Poznamo zgodbo, ne? S prijateljem smo ustanovili d.o.o., družbeno pogodbo (a.k.a. akt o ustanovitvi) pa smo sklenili "na obrazcu". Pred notarjem, seveda. Ampak, nekaj enostavnega - kdo so družbeniki, deleži (da bo pošteno, so enaki), firma in sedež, dejavnost, osnovni kapital, odgovornost družbe in družbenikov pa nekaj besed o upravljanju družbe (skupščina vs. direktor; da…

Read More

Moje storitve

Tokrat vam bom napisala konkretne storitve, ki sem jih v naredila za svoje stranke: Pregledala in svetovala sem glede vsebine pogodbe o oskrbovanju. To je dejansko pogodba o poslovnem sodelovanju ali pogodba o naročilu. Moja stranka je izvajalec, ki me je najela zato, da sem pogodbo dopolnila s členi, ki so bili zanjo v korist…

Read More